REFERENCE

Vzhledem k množství jednotlivých objektů malých, středních i velkých, uvádíme pouze výběr referencí.

Mimo uvedené reference jsme také zpracovali přes 100 projektů Stavebních úprav, přístaveb a nástaveb jiných objektů a rodinných domů
a přes 50 úspěšných projektů pro dotaci Zelená úsporám.

Krnov - novostavba areálu fy Ing. Alfréd Jaroš

Demolice hotelu v areálu Hřebčína Albertovec

Albertovec - stavební úpravy Jízdárny v areálu Hřebčína

Investiční záměr novostavby výrobní haly Protech Oxyplast CZ s.r.o. v Opavě

Oprava smuteční síně v obci Oldřišov

Stavební úpravy stáje Remontka – kočárovna, v areálu Hřebčína Albertovec

Přístavba administrativní budovy fy Techfloor s.r.o. v Oticích

Výstavní zahrada betonových výrobků LIBET v Kravařích

Stavební úpravy Hasičské zbrojnice v Oldřišově, zřízení sociálních bytů (Obec Oldřišov)

Stavební úpravy a přístavba Drážní budovy v Bolaticích na bytový dům se sociálními byty

Vybudování sběrného dvoru pro potřeby občanů obce Štěpánkovice

Snížení energetické náročnosti objektu p.č. 978/2 v areálu Agrotec a.s. v Hustopečích

Stavební úpravy víceúčelového hřiště při MŠ Bobrovníky

Snížení energetické náročnosti objektu TJ Sokol ve Štěpánkovicích

Snížení energetické náročnosti objektu Agitačního střediska v Hlučíně

Ekologické hřiště při ZŠ a MŠ v Bolaticích

Novostavba administrativní budovy RABIO na ul. Polanova v Opavě

Regenerace veřejného prostranství na ul. Smetanova v Hradci nad Moravicí

Revitalizace areálu ZŠ v Opavě Komárově – víceúčelové hřiště

Městská zeleň v lokalitě Pod Hanuší ve městě Hradec nad Moravicí

Oprava věžového vodojemu ve Štěpánkovicích

Stavební úpravy lakovny v areálu GANEKO s.r.o. v Opavě

1 2 3 4 5