REFERENCE

Vzhledem k množství jednotlivých objektů malých, středních i velkých, uvádíme pouze výběr referencí.

Mimo uvedené reference jsme také zpracovali přes 100 projektů Stavebních úprav, přístaveb a nástaveb jiných objektů a rodinných domů
a přes 50 úspěšných projektů pro dotaci Zelená úsporám.

Rohov - Inline bruslařská dráha

Štěpánkovice - parkoviště u kostela sv. Kateřiny

Hradec nad Moravicí - řešení dopravy v klidu na ul. Na Tylovách

Bolatice - zvýšení bezpečnosti na ul. Slunečná

Štěpánkovice - studie řešení okružní křižovatky ul. Jasanová a ul. Slezská

Velké Hoštice - stavební úpravy chodníků na ul. Opavská, ul. Dvořákova

Bolatice - rekonstrukce místní komunikace ul. Polní

Hradec nad Moravicí - studie řešení dopravy na MK u školy ul. Opavská

Stavební úpravy chodníků na ul Svobody v obci Oldřišov I – III. etapa

Velkých Hošticích - stavební úpravy chodníků na ul. Nedbalova, Mlýnská, Tylova a Hřbitovní

Naučná stezka k Zámku v Hradci n. Mor., odstavná plocha pro parkování včetně přístupového chodníku k zámku

Budišovice - novostavba chodníku a přechodu pro chodce na ul Ostravská a ul. Opavská

Rekonstrukce chodníků podél silnice II/467 v obci Třebom, zřízení 2 přechodů pro chodce

Zvýšení bezpečnosti na silnici I/57 v Hradci nad Moravicí a Kajlovci, rekonstrukce chodníků I. až IV. etapa, nasvětlení přechodů, zřízení světelné signalizace 3 přechodů

Úprava části místní komunikace ul. Branecká v Hradci nad Moravicí

Hlavnice - novostavba propojovacího chodníku u MŠ

Rekonstrukce chodníků trasa A,B,C a novostavba chodníku trasa D podél ul. Opavská v Oldřišově

Hlučín - parkoviště na ul. 28.října

Propojení obcí Rohov (CZ) a Krzanowice (PL) – výstavba jednopruhové zpevněné komunikace

1 2