REFERENCE

Vzhledem k množství jednotlivých objektů malých, středních i velkých, uvádíme pouze výběr referencí.

Mimo uvedené reference jsme také zpracovali přes 100 projektů Stavebních úprav, přístaveb a nástaveb jiných objektů a rodinných domů
a přes 50 úspěšných projektů pro dotaci Zelená úsporám.

Hlučín - parkoviště na ul. 1.máje

Studie zpomalení dopravy na silnici II. třídy při vjezdu do obce Štěpánkovice

Zpomalení dopravy na ul. Jasanová ve Štěpánkovicích

Rekonstrukce místních komunikací v obci Slavkov 1.etapa

Opava - parkování na ul. Mařádkova

Opava - parkovací a manipulační plocha v areálu firmy NBV s.r.o.

Opava - Zlatníký - prodloužení chodníků podél ul. 6.května

1 2