REFERENCE

Vzhledem k množství jednotlivých objektů malých, středních i velkých, uvádíme pouze výběr referencí.

Mimo uvedené reference jsme také zpracovali přes 100 projektů Stavebních úprav, přístaveb a nástaveb jiných objektů a rodinných domů
a přes 50 úspěšných projektů pro dotaci Zelená úsporám.

Technická a dopravní infrastruktura pro 9 RD lokalita „K Mladecku“ v obci Hlavnice

Technická a dopraví infrastruktura pro RD lokalita „U Pekárny“ ve Štěpánkovicíh

Zastavovací studie dopravní a technické infrastruktury plochy 38 ve Štěpánkovicích

Prodloužení vodovodu a kanalizace u školy ve Skřipově

Prodloužení vodovodu na ul. Slezská v Oldřišově

Technická a dopravní infrastruktura pro 18 RD na ul. Severní v obci Bolatice

Prodloužení vodovodu a kanalizace na ul. Dukelská v Oldřišově

Zastavovací studie pro plochu č. 12 dle ÚPD obce Štěpánkovice

Zastavovací studie pro 16 RD na ul. Zahradní v Brušperku

Zastavovací studie pro 10 RD na ul. Oldřišovská dle ÚPD obce Štěpánkovice

Přípojky splaškové kanalizace pro soukromé objekty v osadě Albertovec

Zastavovací plán pro výstavbu 9RD v obci Životice u Nového Jičína

Prodloužení inženýrských sítí na ul. Mlýnská ve Štěpánkovicích